BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 609 859

Kryetari i  i  Ri i  BSPK

243921951 2900342620218850 983154479475338149 n

 Prof.Dr. Atdhe Hykolli

raporti vjetor 2018.fw

Statuti i BSPK-së

Lajme

Keshilli Ekonomik- Social
Created on Monday, 25 October 2021 14:37
Me daten 22 Tetor 2021, sipas nenit 11 paragrafi i parë i Ligjit për KES-in, u mbajt takimi i Këshillit Ekonomiko Social i thirrur nga Partneri social Bashkimi i Sindikatave te Pavarura të Kosoves. Këshilli Ekonomiko-Social, udhëhiqet nga Kryesuesi i KES-it, i cili zgjidhet me rrotacion dhe është me mandat një (1) vjeqar. Duke u bazuar në nenin 16 pika 3 e Ligjit Nr. 04/L-008 Për Këshillin Ekonomiko- Social, funksionin e Kryesuesit të KES-it me rrotacion do ta ushtrojnë, përfaqësuesit e Republik...

Read more

Kongresi i 8-te i BSPK, 2 tetor 2021
Created on Monday, 25 October 2021 11:38

Read more

Kongresi i 8-te i BSPK, 2 tetor 2021
Created on Monday, 25 October 2021 11:37

Read more

Tryeze per fuqizimin e rolit te gruas ne sindikate
Created on Thursday, 08 November 2018 10:42
U përmbyll me sukses edhe dita e dytë e punëtorisë dy ditore, organizuar nga Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë në bashkëpunim më Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Qendrën për Politika dhe Avokim. Në ditën e dytë përveç grave sindikaliste, diskutimit i`u bashkuan edhe kryetarët/et e federatave dhe sindikatave anëtare të BSPK-së. Pas prezantimit të konkluzave të dala nga diskutimi i djeshëm nga ana e Zn. Shukrije Rexhepi – Kryetare e Rrjetit të Gruas së BSPK, të pranishmit ela...

Read more

BSPK merr pjesë në tryezën e diskutimit ku u shtjellua tema “Gjendja e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë”
Created on Friday, 12 October 2018 12:44
BSPK mori pjesë në tryezën e diskutimit ku u shtjellua tema “Gjendja e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë”, e organizuar në kuadër të Iniciativës Regjionale për Përmirësimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në Ballkanin Perëndimor, PEN - Peer Educators Network dhe Qendra për Politika dhe Avokim. Paneli i përbërë nga Zv. Ministri i Punës dhe Udhëheqësi i Këshillit Kombëtar për Shëndet dhe Siguri në Punë - Çerkin Dukolli, Kryeinspektori i Punës - Basri Ibrahimi, Kryetari i BSPK-së – Avni Ajdini dhe p...

Read more

BSPK shënon “Ditën botërore të punës së denjë”
Created on Friday, 12 October 2018 12:38
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës në bashkëpunim me Qendrën për Politika dhe Avokim (QPA), në kuadër të projektit “Fuqizimi i sundimit të ligjit, promovimi i të drejtave të punëtorëve” mbajti tryezë të rrumbullakët ku temë diskutimi ishte “Dita botërore e punës së denjë”. Të pranishëm në këtë tryezë ishin përfaqësues nga Sindikata gjegjësisht Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Inspektorati i punës, përfaqësues nga Oda Ekonomike e Kosovës, Shoqëria civile etj. Një ndër p...

Read more

Kryesinikalisti i vendit Avni Ajdini takon Kryeministrin Hardinaj
Created on Friday, 12 October 2018 12:34
                                                     Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, me dt.09.10.2018, u prit në një takim nga Kryeministri i Kosovës, në të cilin takim u diskutua lidhur me finalizimin e: Marrëveshjes kolektive; Pagës minimale në vend (250 Euro); Zbritjen e pragut të njohjes së të drejtës në pension të plotë: ...

Read more

BSPK në bashkëpunim me FES dhe KAMA, mbajti në Prizren tryezën më temën: “Dialogu social në nivel lokal në interes të zhvillimit të industrisë së tekstilit”.
Created on Friday, 12 October 2018 12:24
BSPK në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung-FES dhe Asociacionin e Kosovës për Marketing dhe Industrinë e Tekstilit- KAMA, mbajti në Prizren tryezën më temën: "Dialogu social në nivel lokal në interes të zhvillimit të industrisë së tekstilit”. Ky aktivitet është vazhdë e aktiviteteve të tilla të zhvilluara kohë më parë në Gjakovë dhe ka për qëllim sensibilizimin e çështjes së dialogut dhe zhvillimin e këtij dialogu në nivel lokal dhe sektorial. Aktualisht në vendin tonë është duke u zhvillu...

Read more

BSPK e pranishme në takimin rajonal në Igallo të Malit të Zi ku po trajtohet tema: "Sfidat në sigurimin e një ambienti më të sigurt dhe më të shëndetshëm të punës për punëtorët në vendet e rajonit të Ballkanit"
Created on Friday, 12 October 2018 11:26
Në Igallo të Malit të Zi mbahet takimi mbi "Sfidat në sigurimin e një ambienti më të sigurt dhe më të shëndetshëm të punës për punëtorët në vendet e rajonit të Ballkanit” Në Igallo të Malit të Zi, dje filloi takimi dy ditor me përfaqësues të vendeve të ndryshme ku do të diskutohet lidhur me mbrojtjen, sigurinë dhe shëndet në punë. Në këtë takim si temë kyçe do të diskutohet ,,Sfidat në sigurimin e një ambienti më të sigurt dhe më të shëndetshëm të punës për punëtorët në vendet e rajonit të Bal...

Read more

Tryezë për Mbrojtjen Sigurinë në Punë

29511458 1663339743742457 937624663893213184 nBashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) me 22 mars 2018, organizoi dhe dhe Shëndetin në vendin e punës në të cilën morën pjesë përfaqësues nga BSPK, ITUC/PERC Enisa Saliovic, zv ministri për Punë dhe Mirëqenje Sociale Çerkin Dukolli, njëherit kryetar i Këshillit Nacional për Mbrojtje dhe Siguri në Punë. Zv.Kryeinspekori i punës, përfaqësues të Sindikatave me veprimtari të rrezikuara të vendeve të punës si dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Qëllimi i tryezës, diskutimi për ndërrmarrjen e hapave nga ana e shtetit për implementimin e Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

29512851 10204545250068504 1502209913563418335 n

29573338 10204545503234833 4534962257369714915 n