BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 609 859

Kryetari i  i  Ri i  BSPK

243921951 2900342620218850 983154479475338149 n

 Prof.Dr. Atdhe Hykolli

raporti vjetor 2018.fw

Statuti i BSPK-së

Statuti i BSPK-s

Sindikatat e Pavarura anëtare të BSPK-së
Për informata më të hollësishme rreth degëve të BSPK-së, klikoni në degën e dëshiruar dhe do të kaloni në faqën përkatëse.

1. Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës së Kosovës (SBASHK)
2. Sindikata e Pavarur e Agrokompleksit
3. Federata Sindikale e pavarur “Elektrokosova”
4. Sindikata e Pavarur e Judikaturës së Kosovës
5. Sindikata e Pavarur e Administratës së Kosovës
6. Sindikata e Pavarur e Shërbimit Korrektues të Kosovës
7. Federata Sindikale e Metalurgjisë dhe Kimisë së Kosovës
8. Sindikata e Pavarur për Komunikacion dhe Lidhje e Kosovës
9. Sindikata e Pavarur e Ndërtimtarisë dhe Projektimit të Kosovës
10. Federata Sindikale e Ndërmarrjeve Komunale dhe Ambientit të Kosovës
11. Federata Sindikale e Industrisë së Tekstilit dhe Lëkurë Këpucëve të Kosovës
12. Sindikata e Pavarur e Doganave të Kosovës
13. Federata Sindikale e Shërbimeve Publike të Kosovës
14. Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës së Kosovës
15. Sindikata e Pavarur e Ekonomisë së Vogël dhe Zejtarisë
16. Bashkimi i Sindikatave të Lira të Shëndetësisë së Kosovës
17. Federata e Sindikatave të Shërbyesëve Civil të Republikës së Kosovës
18. Sindikata e Punëtorëve të RTK-së
19. Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Kosovës