BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 609 859

Kryetari i  i  Ri i  BSPK

243921951 2900342620218850 983154479475338149 n

 Prof.Dr. Atdhe Hykolli

raporti vjetor 2018.fw

Statuti i BSPK-së

Privatizimi

Pagesa e 20% te ndermarrjeve te privatizuara

Viti 2010

-NSH THERAND� - Prizren, me 11.08.2010 - gjithsej 56 pun�tor�;

-NSH LUX, Mitrovic�, me 07.09.2010 gjithsej 438 pun�tor�;

-NSH KRIKOS, me 24.09.2010, gjithsej 12 pun�tor�;

-NSH BENTAKOS, me 12.10.2010, gjithsej 25 pun�tor�;

-NSH KB- VITI me 12.10.2010 gjithsej 12 pun�tor�;

NSHMIRUSHA Gjilan, me 14.10.2010 gjithsej 8 pun�tor�;

-NSH KB VETFARM- STACIONI I VETERENARISE VITI, me 18.10.2010 gjithsej 5 pun�tor�;

-NSH PRISHTINA, me 19.10.2010 gjithsej 93 pun�tor�;

-NSH KB ORLLANI, me 03.11.2010, gjithsej 8 pun�tor�;

-NSH UNIVERZITETI I PUN�TOR�VE - Ferizaj, me 03.11.2010 gjithsej 3 pun�tor�;

-NSH METALOGRAFIKA - Ferizaj, me 03.11.2010 gjithsej 13 pun�tor�;

NSH KB SKIVJAN, me 08.11.2010, gjithsej 11 pun�tor�;

-NSH KB , Banja e Istogut, me 24.11.2010 gjithsej 11 pun�tor�;

-NSH KB Ferizaj, me 24.11.2010, gjithsej 6 pun�tor�;

-NSH FILIGRAN – Prizren, me 26.11.2010 gjithsej 45 pun�tor�;

-NSH TEUTA VRELLA, me 07.12.2010, gjithsej 279 pun�tor�;

-NSH KB, Decan me 08.12.2010, gjithsej 17 pun�tor�;

-NSH INGINIERING, me 10.12.2010, gjithsej 29 pun�tor�;

- NSH QARKULLIMI, Gjilan me 10.12.2010, gjithsej 68 pun�tor�;

-FERONIKELI – Drenas, me 31.12.2010 gjithsej 2008 pun�tor�, shp�rndarjen e 20%, n� proces.

Viti 2011

- NSH KULLA RATKO MITROVIC, me 10.01.2011 gjithsej 21 pun�tor�;

- NSH PRODUKTI, ME 10.01.2011 gjithsej 132 pun�tor�;

- NSH UNIKOS PRODUKT, me 10.01.2011 gjithsej 22 pun�tor�;

- NSH KOPERATIVA BUJQ�SORE BASHKIMI Xerx�, me 02.02.2011 gjithsej7 pun�tor�;

- NSH KINEMAJA E QYTETIT – Gjilan, me 26.01.2011 gjithsej 3 pun�tor�;

- NSH SIRKOS – SEKOS, ME 07.02.2011, gjithsej 15 pun�tor�;

- NSH KAULINI me 08.02.20011, gjithsej 23 pun�tor�;

- NSH KB BANESA – Prizren me 14.02.2011 gjithsej 10 pun�tor�;

- NSH AGROPRODUKTI, me 21.02.2011 gjithsej 22 pun�tor�;

- NSH VETSTACION – SKENDERAJ, me 21.02.2011 gjithsej 5 pun�tor�;

- NSH STACIONI P�R MBROJTJEN E BIM�VE, me 28.02.2011 gjithsej 6 pun�tor�;

- NSH TALINOVC, me 28.02.2011 gjithsej 6 pun�tor�;

- NSH HIDROMONT – Pej�, me 09.03.2011 me 11 pun�tor�;

- NSH ISTOGU, ME 10.03.2001, gjithsej 9 pun�tor�;

- NSH KB – PRIZREN COOP me 11.03.2011 gjithsej 15 pun�tor�;

- NSH KB – DOBRUSHA, me 14.03.2011 gjithsej 9 pun�tor�;

- NSH KOSOVA LIPJAN, me 14.03.2011 gjithsej 45 pun�tor�;

- NSH TREG�TIA E KOSOV�S, me 14.03.2011 gjithsej 5 pun�tor�;

- NSH BUJKU ROGAN�, me 23.03.2011 gjithsej 14 pun�tor�;

- NSH FER TRANS - Ferizaj, me 30.03.2011 gjithsej 13 pun�tor�;

- NSH KB BUJQ�SIA - Fush� Kosov�, me 06.04.2011 gjithsej 51 pun�tor�;

- NSH KOSOVAELEKTRO, ME 06.04.2011 gjithsej 18 pun�;

FABRIKA E FARR�S – Klin�, me 30.03.2011 gjithsej 48 pun�tor�;

- NSH FERMA E SHPEZVE ERENIKU GJAKOV�, me 31.03.2011 gjithsej 41 pun�tor�;

- NSH 19 N�NTORI DRENAS, me 18.03.2011 gjithsej 67 pun�tor�;

- NSH AGIM MISHI, me 21.03.2011 gjithsej 72 pun�tor�;

- NSH AGROKULTURA – Gjilan, me 10.03.2011 gjithsej 255 pun�tor�;

- NSH BUJQ�SIA – Pej�, me 17.03.2011 gjithsej 115 pun�tor�;

- NSH �Y�AVICA – Vushtrri, me 13.04.2011 gjithsej 186 pun�tor�;

- NSH DARDANIA – Prishtin�, me 14.03.2011 gjithsej 175 pun�tor�;

- NSH DRITA RAUSHIQ, me 12.04.2011 gjithsej 7 pun�tor�;

- NSH FABRIKA POMPA ME PISTON – Decan, me 26.04.2011 gjithsej 114 pun�tor�;

- NSH FABRIKA E ARMATUR�S – Podujev�, me 03.02.2011 gjithsej 57 pun�tor�;

- NSH GRAFIKOS – Gjilan, me 18.04.2011 gjithsej 56 pun�tor�;

- NSH IMF KOSOVA – Fush� Kosov� me 16.03.2011 gjithsej 108 pun�tor�;

- N SH MALIZHIGAN – Klin� me 18.03.2011 gjithsej 111 pun�tor�;

- N SH MODELI – Gjakov� me 18.04.2011 gjithsej 177 pun�tor�;

- N SH MULLIRI - Gjakov� me 22.04.2011 gjithsej 87 pun�tor�;

- N SH PIONIRI – Gjilan me 21.04.2011 gjithsej 179 pun�tor�;

- NSH PRINTEX – Prizren me 30.03.2011 gjithsej 1048 pun�tor�;

- NSH STANDARD – Istog me 17.03.2011 gjithsej 115 pun�tor�;

- NSH THERTORJA E PRIZRENIT me 31.01.2011 gjithsej 68 pun�tor�;

- NSH XIQ – KARAQEV� – Kamenic� me 30.03.2011 gjithsej 460 pun�tor�.